Zawiera: - 30minutową rozmowę ze specjalistą pierwszego dnia, podczas której udziela on wskazówek do ćwiczeń,

-  cały sprzęt niezbędny do wykonywania ćwiczeń,

- 30minutową rozmowę ze specjalistą po ukończeniu pierwszego tygodnia ćwiczeń, podczas której udzieli on wskazówek do dalszej pracy i przedstawi wyniki dotychczasowych działań,

- 30minutową rozmowę ze specjalistą ostatniego dnia, podczas której przedstawione zostaną zbiorcze wyniki wykonywanych ćwiczeń.

UWAGA! Zaleca się wykonywanie ćwiczeń codziennie, przez minimum 30minut, w okresie 14 dni.

1.260,00 zł 30 min.
  •  Dostępny
  •  Częściowo dostępny
  •  Zajęty
  •  Wybrany
  •  Niedostępny
YMEDIA.pl